Hva er en lese-TV?

Det er mange hjelpemidler for de som er synshemmede og blinde. I dag har teknologien utviklet seg like raskt på et par år som de foregående 50. Det er viktig at også funksjonshemmede av ulike årsaker kan delta i samfunnet på lik linje med andre. Det forteller oss at vi tar mangfoldet på alvor, slik at …

Aipoly Vision

Aipoly Vision er en app som mange svaksynte kan få glede av. Denne benytter seg av det som kalles for nevrale nett, som gjør at den beskriver hva kameraet på mobiltelefonen ser. Den svaksynte trenger simpelthen bare starte appen, trykke på en hvit knapp (som deretter blir rød) og så få kameraets beskrivelse av hva den …

Kikkerter for barn

For en del synshemmede er kikkerten et perfekt hjelpemiddel for orientering og mobilitet. Forskning viser dessuten at jo tidligere kikkerten introduseres for den svaksynte, desto bedre er det. Synshemmede barn kan derfor med fordel bruke kikkert fra de er 2–3 år gamle. Mange unge svaksynte i Norge har denne spesielle kikkerten, men langt ifra alle bruker …

Teknologi for svaksynte

Den teknologiske utviklingen har gjort det lettere for svaksynte og blinde å utføre dagligdagse gjøremål, og fungere i samfunnet for øvrig. I dag finnes det tonnevis av hjelpsomme produkter, inkludert funksjoner og applikasjoner til mobiltelefoner som er skreddersydd synshemmede. Trenger du å vite mer hvilke moderne redskaper som kommer svaksynte barn og voksne til gode i …