Ny teknologi i trafikken for synshemmede

Det går stadig framover med teknologien. Snart kan den brukes til å hjelpe nesten alle i samfunnet, enten de er liten eller stor. Blinde og synshemmede har en ekstra utfordring i hverdagen med å komme seg rundt og tidligere har ikke systemene vært gode nok for å fange opp denne gruppen.

Nå kommer det snart førerløse busser som hjelper de synshemmede i å forflytte seg uproblematisk. Bussen kommer nærmere den synshemmede sitt hjem og har en rekke funksjoner som hjelper til. Da bussen kjører av seg selv, kan en ledsager kommunisere med den synshemmede. Nye passasjerer vil få beskjed av en taleregistrator om hvor den skal gå, og passasjerer som skal av vil få varsling ved at en stemme aktiviseres.

Smarte funksjoner ikke nok

Selv synshemmede må ta hensyn til miljøet og det er derfor førerløse busser som går på elektrisitet kommer. Men dette er ikke nok for at synshemmede skal ta bussen for å komme seg rundt. Det beste vil nok være å få kjøretøyet til å komme helt til døren, men det krever enda mer forskning og innovasjon.

Buss eller bil for synshemmede

Det er ikke alle synshemmede som er blinde, og har derfor mulighet til å se noe. Ting som forstørret skrift, lupe og kontrast-variasjon vil gjøre det enklere for synshemmede å komme seg rundt. Med hjelp av sine mobiler og smarte enheter vil synshemmede ha en god framtid. Det gjelder bare å se løsninger og ikke problemer.

En egen førerløs bil ville nok vært det beste for alle synshemmede, og dette er allerede prosjekt som er satt ut i live. Dermed kan blinde og svaksynte også ferdes alene til byen, på besøk eller benytte offentlige tjenester.

Synshemmede er en befolkningsgruppe som har mye å tilføre. Det er viktig å gjøre det mulig for dem å delta i samfunnet slik som alle andre. Med ny teknologi i trafikken er vi et steg i riktig retning.