Kikkerter for barn

For en del synshemmede er kikkerten et perfekt hjelpemiddel for orientering og mobilitet. Forskning viser dessuten at jo tidligere kikkerten introduseres for den svaksynte, desto bedre er det. Synshemmede barn kan derfor med fordel bruke kikkert fra de er 2–3 år gamle. Mange unge svaksynte i Norge har denne spesielle kikkerten, men langt ifra alle bruker den aktivt. Kanskje skyldes det at det de ikke læres opp godt nok til hvordan den skal brukes.

Kikkertopplæring

For å inspirere synshemmede barn til å bli flinkere til å bruke kikkert, har opplæringsmetoder blitt utviklet. Begynner barn med tidlig og systematisk øving, vil de få en del viktige fortrinn innen de skal begynne på skolen. Da blir det lettere for dem å få vært med på turer ut i naturen, og de klarer seg lettere i friminuttene. Blant det vanskeligste med hele opplæringen er å følge gjenstander når de er i bevegelse.

Opplæringen består av ulike trinn, blant annet går det an å leketrene uten kikkert. Dette kan gjøres under lek med andre barn. Her øver barnet ved å se gjennom et hull, dette kan for eksempel være en dorull. Slik kan opplæringen innlemmes i for eksempel det å leke sjørøver. Klarer gutten eller jenta å gjenkjenne det de ser gjennom et lite hull? Lærer barnet å skanne omgivelsene rundt seg systematisk for å finne ulike gjenstander, blir det lettere å fungere som svaksynt i fremtiden.

Når det kommer til bruk av selve kikkerten, gjelder det å lære barne å stille inn skarpheten. Her må voksne trå til, og lære dem forskjellen på uskarpt og skarpt. I tillegg må de få opplæring i hvordan de skal skru på objektivet slik at bildet blir tydeligere. Øvelse gjør mester, og da er det viktig at vi som voksne tar oss bryet med å legge inn en ordentlig innsats.